1996

W roku 1996 BELiN wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu uzyskał status Zakładu Pracy Chronionej. Mając na uwadze dobro pracowników przeprowadził szereg szkoleń przygotowujących osoby niepełnosprawne do pracy przy maszynach produkcyjnych.

Na naszych niepełnosprawnych pracowników czeka bogate zaplecze socjalne i rehabilitacyjne. Oferujemy pomoc Pielęgniarki i Lekarza Zakładowego oraz Psychologa, a także Masażystki w gabinecie masażu leczniczego. Ponadto dysponujemy własną bazą socjalno – wypoczynkową w Kołobrzegu.