1999

Od roku 1999 firma zlokalizowana jest w Poznaniu przy ulicy Sucholeskiej 34/36. Usytuowanie całego obiektu w jednym miejscu było istotnym przełomem w historii firmy i pozwoliło na podjęcie szeregu inwestycji, które z czasem przeobraziły przedsiębiorstwo.

W tym też okresie rozpoczęliśmy stałą współpracę z dużymi sieciami handlowymi. Aby sprostać ich wymaganiom jakościowym, wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Jakością. Nasza praca została uwieńczona sukcesem i w roku 2000 otrzymaliśmy certyfikat na zgodność naszego SZJ z normą ISO 9001: 2000 oraz certyfikat HACCP.