2001

W roku 2001 nastąpiło przekształcenie osobowości prawnej firmy ze spółki cywilnej w spółkę jawną. W związku z powyższym, firma została wpisana do rejestru przedsiębiorców, a jej nowa pełna nazwa brzmi: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ BELiN” Zakład Pracy Chronionej, Wojciech Lenartowicz, Roman Erdmann, Andrzej Nowak spółka jawna.

Proste maszyny paczkujące zostały zastąpione nowoczesnymi liniami produkcyjnymi o wysokim stopniu skomputeryzowania i automatyzacji, co zadecydowało o dalszym burzliwym rozwoju firmy.