Programy UE / Zapytania ofertowe

„Zautomatyzowana technologia konfekcjonowania herbaty i ziół podnosząca bezpieczeństwo produktu”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BELiN W. Lenartowicz, R. Erdmann, A. Nowak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zautomatyzowana technologia konfekcjonowania herbaty i ziół podnosząca bezpieczeństwo produktu”, dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej dotyczącej procesu wytwarzania, układania i pakowania torebek infuzyjnych, zwłaszcza do zaparzania, a tym samym istotna dywersyfikacja oferty firmy BELiN poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi pakowania, świadczonej na rzecz producentów herbat i/lub mieszanek ziół.

Planowane efekty projektu:

Dzięki zrealizowaniu projektu firma:

  • wdroży nową, innowacyjną technologię, i tym samym uzyska możliwość wprowadzenia nowej, innowacyjnej usługi konfekcjonowania
  • wprowadzi innowację procesową w postaci: sposobu wytwarzania, układania i pakowania torebek infuzyjnych
  • wdroży do praktyki gospodarczej wyniki prac B+R
  • uzyska wysoką opłacalność projektu.

Całkowita wartość projektu: 3.726.600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.311.810,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl